“Yakında Sağlıkta Tufan Kopacak”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlıkta yakında tufan kopacağını iddia etti.

Gardiyanoğlu, sağlıkta var olduğu ileri sürülen yasa tanımazlıkla ilgili olarak,iktidara gelmedenönce açıklamalar yaptıklarını savunduğu Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a, açıklamalarını hatırlattı ve sorular sorarak yanıtlanmasını talep etti.

Gardiyanoğlu’nun “Artık sağlıkta yeter demenin zamanı gelmedi mi?” dediği yazılı açıklamasında Erhürman ve Özersay’a yönelttiği sorular şöyle:

“1-Kamu hekimlerinin 2.iş yasağı ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu Mandamus Emrine göreve atadığınız, sağlık bakanınız uymakta mıdır?

2-Sağlık Bakanlığı tarafından 2. iş yasağını delmek için çıkarılan Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğünün hangi maddesine uyulmaktadır. Örneğin hangi sağlık kuruluşuna DBNH bünyesine katıldığı ile ilgili levha asılmıştır.Hangi sağlık kuruluşu hangi saat dilimlerinde DBNH bünyesine katılmıştır? Beş nüshalı makbuzlar basıldımı? Şimdiye kadar herhangi bir hastaya makbuz kesildi mi? Ve protokolün diğer maddeleri.

3- Anayasa Mahkemesinin son kararından sonra tüzük hala yürürlükte midir?

4-Yakın zamanda Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kamu hekimleri özel hasta bakamaz hükmüne hangi kamu hekimi uymaktadır, göreve atadığınız sağlık bakanı Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe saymaya devam mı etmektedir?

5-Sağlık Bakanınızın göreve geldikten sonra yaptığı veya yaptığını iddia ettiği denetim raporları nerededir. Kendisi basın açıklamalarında bazı yerleri uyardığı bazı yerlere süre verdiğini iddia etmektedir ancak bunu yapmak yasal olarak sayın sağlık bakanının uhdesinde değil özel sağlık hizmetleri kurulunun yetkisindedir ve yine kendisine soruyoruz göreve geldikten sonra her ay toplanması gereken kurul hiç toplanmışmıdır? Bilgisi var mıdır?

6-Lefkoşaya yeni bir hastane yapılacak mı ve bunun modeli ne olacak kapalı kapılar ardında konuşulanları sağlıktaki paydaşlarla yada kamuoyuna açıklar mısınız.

7-1980’lerden günümüze kadar iktidara gelen tüm hükümetlerin programlarında yer alan ve sağlıkta devrim olacağı iddia edilen uğruna çalıştaylar yapılan Genel Sağlık Sigortasından vazgeçildi mi? Vazgeçildi ise nedeni nedir.

8- KTSÇHB’nin yıllardan beridir savunduğu sigortalı hastalara özel sağlık kuruluşlarında muayeneyi açmak için bir çalışmanız var mı?
9-Kamuoyuna açıkladığınız kamu hastanelerinde tam gün mesai uygulanmakta mıdır? Yoksa her şey sadece imza defterinde kılıfınamı uydurulmaktadır”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu